Foreningen til Støtte for Rumænien
 - af 2003

 

Hjælp til selvhjælp

Startside Om FSR 2003 Styregruppen Vedtægter Medlemskab Adoption Nødhjælp Arkivet De flittige fingre Om Rumænien Nyttige links

Sponsorer:

( Klik på ikon for info )P. Poulsen Shipping

Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815  www.kjerulff.dk 

Brogade 14, st. - 4100 Ringsted
tlf. 57611801

Reklame: Vi har brug for sponsorer, der vil give midler til vort arbejde. 
Uden offervilje og forståelse fra vore sponsorer var der ingen forening.
Kunne du tænke dig, at dit logo figurerede her på siden, så bedes du kontakte:
Ansvarshavende
:

E-mail: 
ansvarshavende@fsr2003.dk

 

Nyhedsbrev nr. 1 marts 2004

Blik over en del af de ca. 50 fremmødte medlemmer.
Styregruppen

Uddrag af BERETNINGEN til medlemsmødet i

Stenlillehallen den 28. februar 2004

(aflagt af Gunner Madsen for ca. 50 fremmødte medlemmer)

 

Fra det første orienterende møde i Slagelse den 5. november, hvor vi var 25 mennesker, som ønskede at gå nye veje - over det etablerende møde den 15. november, hvor 40 nye medlemmer dannede vor forening - til i dag - er det gået stærkt Vi har nu 133 medlemmer.

Til dem - og til jer, som er kommet til dette første årsmøde vil jeg på styregruppens vegne byde HJERTELIG VELKOMMEN.

 ---------------------

Styregruppen består af:

Sharon Hansen: Sharon brænder for Rumænien. Sharon har adopteret 4 familier, som hun hver måned betaler 100 kr. til.

 Bihit Madsen: Enke efter Jens Madsen. Birgit har et stort kendskab til området dernede. Birgit har mange gode ideer og er i det hele taget en god dame at have med i arbejdet.

Aase Kruth Nielsen: Vor kasserer.

Gunner Madsen: Samler trådene og er ansvarlig for foreningens hand­linger og politik - eneste mand i styregruppen.

  ---------------------

Styregruppen har nedsat følgende udvalg:

  1. Udvalg til afhentning, vurdering og opbevaring af effekter, Ellen og Søren Skjødt

  2. Udvalg til varetagelse af transporter til Rumænien; Birgit .Madsen og Erling Klingberg.

  3. Udvalg til administration af foreningens donor- og adoptionsprogram, Aase og Jørgen Nielsen.

  4. Udvalg til varetagelse af vore opgaver i Rumænien, Marian Gluorghita og hans forældre skoledirektør Mihai og hans kone Caroline i Dubova, samt familien Luciare Vadastreanu i Orsova.

  5. Udvalg for medlemstilgang og økonomi, læge Lars Brincker, ingeniør Flemming Mogensen og mig selv (alle Rotarianere)

 ---------------------

 Herefter gennemgik Aase Kruth Nielsen foreningens regnskab. Foreningen har foreløbigt haft indtægter i fons af kontingenter og gaver på 52.461 kr., heraf brugt til nødhjælps-pengekasser i Rumænien, adoptionsfamilier og andre omkostninger 32.652 kr. Vi har således p.t. 19.808 kr. i kassen.

 De enkelte udvalg blev gennemgået. Ellen og Søren Skjødts udvalg:

Vi bliver nødt til at sige nej tak til mange ting. Store, uhåndterlige møbler, brugt tøj af tvivlsom kvalitet, sko, diverse EDB-apparatur og andre oprydningsting KAN vi ikke tage imod. Omkostningerne er oftest langt større, end tingene er til nytte for Rumænerne.

Til virkelig hjælp i Rumænien vil derimod være hospitalsudstyr, mindre kantineborde og stole og godt håndværktøj. Prøv i stedet at afhænde møblerne gennem en lille "loppean­nonce" og skænk foreningen pengene. Det er det allerbedste, I kan gøre.

 Ellen og Søren har skaffet og afhentet op mod 100 symaskiner til foreningen. De har gennemgået og istandsat hver eneste maskine, så de nu kan gøre nytte på skolen i Dubova eller i private hjem.

Det er lykkedes at finde lokaler i nærheden af Ellen og Sørens hjem, hvor de kan opbevare symaskinerne og andet indsamlet materiale, indtil vi kan få mulighed for at få det sendt af sted.

 Her skal lyde en stor tak til Poul Jørgen Kejser for denne gratis lager­plads.

 Også en stor tak til Minna Pedersen fra Ringsted for den trailer, som foreningen har modtaget.

 Udvalget for varetagelse af transporterne til Rumænien:

Birgit Madsen og Erling Klingberg har her fået noget af en opgave. De skal søge om penge til transporten. De skal aftale med en transportør. De skal sørge for at få udfyldt de rigtige papirer. De skal gøre aftaler med folk, som skal være med til at læsse vognen, og de skal sørge for koordinering med modtagerne i Rumænien.

 Adoptionsprogrammet:

Det varetages af Aase og Jørgen Nielsen. Aase fortalte, at vi i vor medlemskreds nu har 22 adopterede familier. Vi har netop fra Rumænien faet oplyst, at flere familier ønsker at blive adopteret. Hver måned sender vi 100 kr. pr, familie til Marian Ghiorghita, som forestår uddelingerne. På den måde sikrer vi, at hver familie får disse 100 kr. uden fradrag af nogen art. Foreningen betaler alle omkostninger, som er forbundet med pengeoverførslerne. Efterfølgende blev yderligere 5 familier "solgt".

 Vi kan ikke sidde her i Danmark og ensidigt køre et hjælpeprogram i et så fjernt land som Rumænien med deres traditioner og vaner. Vi er ikke i stand til at se, HVOR nøden er mest påtrængende, og vi kan ikke gå ud med hjælpen til den enkelte modtager eller de pågældende, som vi gerne vil hjælpe.

 Her kommer vort gode kendskab til tillidsvækkende personer der nede os til hjælp. Alle i styregruppen har været i Rumænien mange gange og fået opbygget et nært forhold til f.eks. sygehusdirektør-familien og skoledirektør-familien. Disse har også været i Danmark og besøgt os privat, og f eks. har skoledirektørens søn Marian, for BRAND s regning, været i Danmark i 3 måneder i efteråret for bl.a. at lære dansk. Det har han gjort så godt, at vi nu kan skrive til Marian på dansk og føre en lang telefonsamtale med ham på dansk. Det er en meget stor hjælp.

 Det er Marian, som har påtaget sig at stå i front dernede i samarbejdet med os. Han skal påpege, HVOR vi bør sætte ind, og han tager sig personligt af vore adoptioner. Det gør han i samarbejde med præsten i Dubova.

 

Udvalget, der skal skaffe flere nye medlemmer og penge i kassen: Lars Brineker og Flemming Mogensen har lovet at stå mig og foreningen bi med deres hjælp til at opnå vækst.

Lars Brincker er samtidig formand for Rotarys projektudvalg, som har skoleprojektet i Dubova som programpunkt. Så Lars og jeg arbejder i forvejen godt sammen - han, som Rotarys formand for projektet, og jeg som direktør for , hvorfra vi har fået bevilget rigtig mange penge. Gennem tiden har Lars og jeg nok brugt 5-600.000 kr. på Rumænien.

Jeg tænker her på de to sommerhuse, penge til hospitalsrenovering og nu til renovering af skolen i Dubova, hvor vi alene bruger 200.000 kr.

 

Vi var sammen i Rumænien sidste forår, og da Rotary jo har mottoet: "Tjen andre" så er det et godt bagland for foreningen at være i forbindelse med.

I al beskedenhed vil jeg da også nævne, at BRAND foreløbig har skænket 25.000 kr. til vor nye forening.

Det er som sagt vor opgave at skaffe medlemmer og penge. Og vi har da også indtil nu skrevet til mange virksomhedsledere, haft annoncer og avis­omtaler så meget som vi har kunnet nå at få gjort.

Vi har faet lavet nogle brochurer og noget billedmateriale. I den kommende tid vil vi tage rundt og holde nogle indlæg, vise nogle billeder og fortsætte med at udsende breve og søge avisomtaler så meget som muligt for at skaffe opmærksomhed om vor forening.

BRAND har sponseret en Wienerkoncert i Ringsted den 21. marts. Koncerten foregår i Anlægspavillonen i Ringsted kl. 15.00

Billetter á 100 kr. inkl.. kaffe og kage kan rekvireres hos Gunner Madsen - tlf. 58524922 

Koncerten arrangeres af Ringsted Musikskole, men jeg har aftalt med skolen, at der skal gå en pæn del af overskuddet til vor forening.

Jeg håber, I vil komme og overvære denne koncert. Så mange som overhovedet muligt.

Det er dejlig folkelig musik - lige noget for jer! og husk pengene går til et godt formål!

Sidste nye tiltag: De to pengekasser, som vi har givet til henholdsvis Lucian Vadastreanu (sygehuset) og Marian Ghiorghita (skolefamilien). I disse kasser er der i hver 10.000 kr. De skal bruges til afhjælpning af akut nød, f eks. pludselig opstået sygdom eller ulykke hos en ubemidlet familie, mangel til tænder, briller, medicin eller hvad det måtte være. Det skal være en engangshjælp, som stat eller kommune ikke kan/vil tage sig af.

Det vil fremover være en meget betydelig og stor opgave for foreningen at få lagt penge i disse kasser i takt med, at der bliver brugt penge til de her nævnte nødsituationer. Og jeg anser det faktisk for at være en de vigtigste opgaver for vor forening i fremtiden. Vi har allerede medlemmer, som har tegnet sig for 100 kr. om måneden til dette formål.

Dette er mindst lige så vigtig en opgave som at tegne sig for en adoptionsfamilie, og måske lidt mindre forpligtende. Så det vil jeg i hvert fald slå et stort slag for.

 Husk på, at når vi sender penge der ned, så sparer vi vor forening for alle de udgifter, der er forbundet med mere eller mindre brugbart materiel. Rumænerne kan så købe netop det, de har brug for, og de kan skabe omsætning og aktivitet i deres eget land for disse penge.

 

Til sidst vil jeg bede jer om at være med til at skaffe foreningen flere nye medlemmer. Kun gennem et fyldigt og, stærkt bagland kan vi gøre en indsats, der kan mærkes.

 

Vi KAN gøre en forskel for fattige, rumænske mennesker i det område, vi har udset. Vi VIL gøre denne forskel.

 

Herefter fik Erling Klingberg Jensen ordet for at fortælle om diverse rejsemuligheder til Rumænien, suppleret af Ditte Steensgaard.

Er der medlemmer, som kunne ønske at foretage en rejse til Rumænien, så er mulighederne mange. Interesserede bedes henvende sig til foreningen, som så vil sørge for, at I får alle oplysninger.

Erling Klingberg oplyste, at foreningen nu har en web-site på Inter­nettet. Her kan man læse næsten ALT om Foreningen til støtte for Rumænien (FSR) - også aktuelle nyheder. Her vil rejseoplysninger også kunne hentes. Adressen på denne side er:

www.fsr2003.dk  (eller blot:    fsr2003.dk)

 Flere medlemmer havde ordet og kom med gode ideer og forslag, som styregruppen har skrevet sig "bag øret".

 Gunner Madsen kunne på styregruppens vegne takke for mange positive tilkendegivelser, pengegaver og adoptioner.

 Hele beretningen (i fulde ordlyd) kan læses på hjemmesiden eller rekvireres hos styregruppen. Beretningen er forkortet af Aase Kruth Nielsen.

 

På gensyn

 

Søndag den 21. marts 2004 kl. 15.00, når

 

Wienertrioen spiller i Anlægspavillionen, Tværalle 5, Ringsted  

 

Sponsorer:

( Klik på ikon for info )


Rotary Danmark

Dianalund - Jernløse
  Kalundborg
Skælskør - Skævinge
- Slagelse -Suså

 

Reklame: Vi har brug for sponsorer, der vil give midler til vort arbejde. 
Uden offervilje og forståelse fra vore sponsorer var der ingen forening.
Kunne du tænke dig, at dit logo figurerede her på siden, så bedes du kontakte:
Ansvarshavende
:

E-mail: 
ansvarshavende@fsr2003.dk